Quran School

Lesson 20

Extra Vowel Practice:

Now let’s join letters.

بَعْ بِعْ بُعْ
وَسْ وِسْ وُسْ
بَلْ بِلْ بُلْ
مَنْ مِنْ مُنْ
هَمْ هِمْ هُمْ
تَفْ تِفْ تُفْ
رَأْ رِأْ رُأْ
يَجْ يِجْ يُجْ
عَصْ عِصْ عُصْ
أَبْ إِبْ أُبْ
أَنْ إِنْ أُنْ
أَذْ أِذْ أُذْ
Back to list